GBT Banner GBT Logo
تماس با ما   پیشنهادات   ثبت نام   نمایندگی های فروش   اخبار گلوبال برند تویز   درباره ما   صفحه اول
 
  روش و قوانین بازی  FITS

فضاهای خالی روی سطح شیبدار را پر کنید.

این بازی برای ۱ تا ۴ نفر می باشد
همچنین مناسب برای گروه سنی ۸ سال به بالا می باشد.

 
 
content
محتویات جعبه بازی:

۶۴ قطعه رنگی ( ۱۶ قطعه از هر رنگ: قرمز، سبز، آبی، زرد)

۸ صفحه ی بازی (هر دو صفحه از یک رنگ)

۴ سطح شیب داربه همراه ۱۶تکه نگه دارنده مثلثی شکل

۴ سرپوش شفاف

۴ کارت شروع بازی

۱۶ کارت قطعه ها
 
  هدف بازی

بازیکنان باید به بهترین نحوی که می توانند قطعات مختلفی که در اختیارشان است را به گونه ای بر روی صفحه بازی قرار دهند که بالاترین امتیاز را کسب نمایند.

 
 
board
آماده سازی بازی

قبل از اینکه برای اولین بار بازی را شروع کنید به نکات زیر توجه نمایید:

• کارت های شروع و کارت های مربوط به قطعات را از محل اصلی خود خارج کنید.

• پوشش پلاستیکی را جدا کنید.

• هر ۴ سطح شیب دار را از یکدیگر جدا کنید.

• ۴ تکه نگه دارنده مثلثی شکل را در قسمت پایین هر کدام از سطح های شیب دار به مانندی که در شکل روبرو نشان داده شده است قرار دهید.
 
 
هر بازیکن دارای:

• ۱۶ قطعه بازی از یک رنگ ( به دلخواه خود )
• دو صفحه بازی از یک رنگ
• یک سطح شیب دار و سرپوش

( اگر تعداد بازیکنان کمتر از ۴ نفر باشد، باقیمانده قطعات را داخل جعبه بگذارید).

۴ کارت شروع بازی و ۱۶ کارت قطعه را جداگانه بر بزنید به صورتی که روی کارت ها دیده نشوند و آنها را جداگانه بر روی میز قرار دهید ( دو دسته کارت داشته باشید).

 
 
نحوه انجام بازی ( برای ۲ تا ۴ بازیکن )

هر بازی از ۴ دور تشکیل می شود.
هر دور از بازی نیز به بخش های زیر تقسیم می شود:

۱. آماده سازی صفحه بازی
۲. برگرداندن یکی از کارت های شروع بازی و قرار دادن قطعه مناسب با کارت
۳. برگرداندن کارت های قطعات و قرار دادن قطعه های رنگی مناسب با کارت ها


 
 

۱. آماده سازی صفحه بازی

• صفحه های بازی از ۱ تا ۴ شماره گذاری شده اند و مقدار نقطه ها یی که بر روی هر کدام از آنها است ۱۲ * ۶ می باشد. صفحه های شماره ۲، ۳ و ۴ دارای فضا های مختلف خاصی هستند که در قسمت مربوط به " امتیازدهی" به آنها می پردازیم.
• در دور اول، همه بازیکنان با صفحه شماره ۱ بازی می کنند، در دور دوم با صفحه شماره ۲ و به همین ترتیب در هر دور با صفحه ی جدید بازی می کنند.
• صفحه های بازی را طوری بر روی سطح شیب دار قرار دهید که شماره آنها قابل مشاهده باشد.
• سپس، سرپوش را همانطور که در شکل روبرو نشان داده شده است بر روی سطح شیب دار قرار دهید.

ramp
 
 
۲. برگرداندن یکی از کارت های شروع بازی

برای قرار دادن قطعه مناسب با کارت:
هر بازیکن یک کارت بازی بیرون می کشد و با انتخاب قطعه مناسب که در کارت نشان داده شده است آن را بر روی صفحه ی خود قرار می دهد.

قوانین پایه :
• انتخاب ستون به دلخواه بازیکن می باشد.
• می توانید قطعه ها را هر طور که می خواهید بر روی صفحه قرار دهید. هر قطعه را می توان به ۸ حالت مختلف بر روی صفحه قرار داد.
 
 
تصویری که بر روی هر کارت می باشد، تنها نشان دهنده ی قطعه مورد نظر می باشد و جهت را تعیین نمی کند.
قطعه انتخابی را از بالای سطح شیب دار بر روی سرپوش و مسیری که مناسب قطعه باشد قرار دهید.
سپس قطعه مورد نظر را در مسیر مناسب خود تا انتهای سطح شیب دار پایین بیاورید.( شکل روبرو )
بازیکنان باید کارت های شروع خود را تا آخر هر دور نگه دارند.


pic A
 
 
pic B
۳. برگرداندن کارت های قطعات

برای قرار دادن قطعه های رنگی مناسب با کارت ها:
بعد از اینکه تمام بازیکن ها اولین قطعه خود را در مکان مناسب قرار دادند، یکی از بازیکن ها اولین کارت قطعه را برمی گرداند.
هر بازیکن نیز از قطعاتی که در اختیار دارد قطعه مناسب را انتخاب کرده و بر روی سطح شیب دار می گذارد و آن را تا انتها ی سطح شیب دار می آورد و یا بر روی قطعه قبلی قرار می دهد ( شکل روبرو).

 
 
در ادامه به ترتیب زیر عمل کنید:
• همه بازیکنان از قطعه ای مشابه و در یک زمان استفاده می کنند.
• اگر کارت قطعه ی بازیکنی مشابه کارت شروع او باشد، بازیکن آن دور را از دست می دهد.
• اگر بازیکن تصمیم بگیرد که از قطعه خود استفاده نکند می تواند آن را کنار بگذارد.

 
 
نکته: شما می توانید به هر تعدادی که می خواهید قطعه کنار بگذارد. زیرا در هر حال، در هر دور از بازی برای هر کارت قطعه فقط یک قطعه وجود دارد. این بدین معنا است که از قطعه ای که کنار گذاشته شده دیگر نمی توان در آن دور استفاده کرد.


• قطعات نمی توانند از سمت راست یا چپ سطح شیب دار بر روی آن قرار گیرند بلکه تنها ازقسمت بالا، جایی که ردیف نقطه ها شروع می شوند و فقط به صورت عمودی از بالا به پایین کشیده می شوند تا بر روی سطح مورد نظر قرار گیرد.

توجه:شما نمی توانید هیچ قطعه ای را در فضایی که از بالا به آن دسترسی وجود ندارد قرار دهید ( شکل C و D).

pic C-D
 
 
بعد از اینکه تمام بازیکنان قطعه های خود را در مکان مناسب قرار دادند یکی از بازیکنان کارت بعدی را برمی گرداند و آن را بر روی کارت های قبلی که برداشته بود می گذارد بطوری که روی آن به سمت بالا باشد.
سپس تمام بازیکن ها قطعه جدیدی را که بر روی کارت های هر کدام مشخص شده است را انتخاب می کنند و به همین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند.

 
 
پایان یک دور

زمانی که کارت های مربوط به قطعه ها تمام شدند آن دور به پایا ن رسیده است و باید امتیازات را محاسبه کرد. برای شروع دور بعد، بازیکن ها صفحه ی شماره ۲ را بر روی سطح قرار داده و کارت های شروع و کارت های مربوط به قطعه ها را دوباره بر می زنند. برای دور سوم و چهارم نیز همین روش بکار برده می شود.

 
 
محاسبه امتیازات

امتیازات بر اساس هر صفحه ی بازی محاسبه می شوند.
 
 
نکته ای که در مورد همه صفحه های بازی بکار می رود:
هر کدام از نقطه هایی که در پایان هر دور پوشیده نشده باشند به عنوان جریمه محاسبه می شوند.
تنها استثنا در مورد صفحه های بازی شماره ۲، ۳ و ۴ می باشد که با توجه به فضاهای مخصوصی که در آنها وجود دارد.


 
  قوانین خاص برای هر کدام از صفحه ها:

• صفحه شماره ۱: هر ردیف کامل شده افقی یک امتیاز
• صفحه شماره ۲: در این صفحه فضاهای مخصوصی وجود دارد با امتیاز ویژه از ۱ تا ۳ امتیاز.
در پایان هر دور شماره ای که قابل مشاهده باشد به عنوان امتیاز محاسبه می شود.
• صفحه شماره ۳: در این صفحه فضاهای مخصوصی وجود دارد با امتیاز ویژه و همچنین جریمه.
در پایان هر دور شماره ای که قابل مشاهده باشد یا به عنوان امتیاز و یا به عنوان جریمه محاسبه می شود.
• صفحه شماره ۴: بر روی این صفحه فضا های مخصوصی با پنج علامت مختلف وجود دارد. از هر علامت که دو بار تکرار شده است.
• هر جفت علامتی که در پایان هر دور قابل مشاهده باشند ۳ امتیاز دارد.
• اگر تنها یکی از دو جفت علامت ها در پایان دور باقی بماند ۳ امتیاز منفی دارد.
• به جفت علامت هایی که پوشیده شده باشند نه امتیازی تعلق می گیرد و نه جریمه ای

 
 
پایان بازی

بازی بعد از دور چهارم به پایان می رسد. همه امتیاز های دور های قبلی با هم جمع می شوند. هر بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کند برنده بازی می شود. در مواردی ممکن است بازی چند برنده داشته باشد.

 
 
نکته های مفید:

• بعد از پایان بازی قطعات بازی را در فضای سطح شیبدار نگهداری کنید و پوشش شفاف را روی آن ها قرار دهید.
• برای اینکه زمان بازی کمتر شود می توانید بعضی از صفحه ها را حذف نمایید. برای تنوع در بازی می توانید صفحه ها را جا به جا بازی کنید.

 
 
راهنمای بازی انفرادی:

با همه صفحه های بازی از شماره ۱ تا ۴ بازی کنید و ببینید که چه امتیازی بدست می آورید؟

بالاتر از ۳۰ امتیاز: مهارت بسیار بالا در ساخت و ساز
۲۶-۳۰ امتیاز : مهندس معمار
۲۱- ۲۵ امتیاز : سنگتراش
۱۶- ۲۰ امتیاز : تعمیرکار (همه کاره )
۱۱-۱۵ امتیاز : طراح محیط
۶-۱۰ امتیاز : تازه کار
۰-۵ امتیاز : مسئول نظافت